Z kart historii

tophistoria

1887
Powstaje w Sułkowicach organizacja zrzeszająca kowali pod nazwą "Towarzystwo Kowali", w ramach której rozpoczyna działalność wzorcowy na owe czasy warsztat przyuczający młodzież do zawodu kowala i ślusarza.

1908
Na bazie "Towarzystwa Kowali" powstaje Spółka Kowalska zatrudniająca przed I wojną światową około 500 kowali wytwarzających ponad 1000 ton wyrobów rocznie.

1970
"Kuźnia" zostaje upaństwowiona i wchodzi w skład Kombinatu Narzędzi Zmechanizowanych i Rzemieślniczych "Ponar-Fana" w Cieszynie.

1996
Spółka przystępuje do programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Funduszem wiodącym zostaje VII NFI im. Kazimierza Wielkiego.

1998
Fabryka Narzędzi "Kuźnia" S.A. uzyskuje Certyfikat potwierdzający wprowadzenie i stosowanie Systemu Zapewnienia Jakości spełniającego wymagania norm DIN-EN ISO 9002. 

2002
Zmiana struktury własnościowej - wykupienie akcji od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych oraz od Skarbu Państwa - firma staje się własnością kapitału prywatnego.

2003 
Fabryka Narzędzi "Kuźnia" S.A. uzyskuje Certyfikat potwierdzający wprowadzenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania norm EN ISO 9001-2000. 2004 Spółka otrzymuje Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem EN ISO 14001.

 

2004-2006 

Ukierunkowanie inwestycji pod zakup najnowocześniejszych maszyn i urządzeń do wykonawstwa oprzyrządowania i detali.

2008
Zakup i wdrożenie linii technologicznej do obróbki cieplnej i cieplno - chemicznej na bazie pieca komorowego typu CASEMASTER AFS 10E.

2011 - 2012

Fabryka Narzędzi Kuźnia S.A. uzyskuje certyfikat potwierdzający wprowadzenie i stosowanie Systemu Zarządzania Energią EN ISO 50001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001/BS-OHSAS 18001.

2013

F.N. Kuźnia S.A. uzyskała Certyfiakt ISO/TS 16949:2009, który umożliwia produkcję odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego.

2014

F.N. Kuźnia S.A. zmienia nazwę na Kuźnia Sułkowice S.A.

2015

Firma wzbogaca się o pierwszą prasę kuźniczą – SMERAL LZK 1600.

 

bottomhistoria